Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν.2472/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας χωρίς να υποχρεούται να δώσει οιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ενημέρωση προσωπικών πληροφοριών (email, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση) μόνο όταν αποφασίσει να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων. 

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται βάσει του ν.2472/97,  αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνον για τις ανάγκες της αποστολής των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες τις Εταιρία μας.

Ο πελάτης δίνει με την παρούσα την συναίνεση του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία "ΑΔΕΛΦΕΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΟΕ" για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δηλώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 του ν.2472/1997) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ.13 ν.2472/1997).

Η Εταιρία δεν θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των δεκαέξι (16) ετών εκτός και αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, η Εταιρία θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς καμία καθυστέρηση.