Πολιτική Απορρήτου

 ΑΠΟΡΡΗΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα linverno.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήση στην Εταιρία είναι εμπιστευτικές και απόρρητες.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της Εταιρίας που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών.

Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από Εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρχής.

Για την δική σας ασφάλεια, πρέπει να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα.